:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
 :: เรื่อง : ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 เพื่อป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1206_images_19_01_2016_09_48_1112576281_10203961232950448_1866975836_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1206_images_19_01_2016_09_48_1112576193_10203961233030450_2108917297_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1206_images_19_01_2016_09_48_1112584046_10203961232310432_485629895_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1206_images_19_01_2016_09_48_1112576255_10203961232070426_1461861745_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1206_images_19_01_2016_09_48_1112516365_10203961232670441_72321949_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1206_images_19_01_2016_09_48_1212540371_10203961232910447_1630534298_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1206_images_19_01_2016_09_48_1212575962_10203961233110452_1590541536_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1206_images_19_01_2016_09_48_1212591929_10203961233150453_236751574_o.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1206_images_19_01_2016_09_48_1212584235_10203961232230430_2000494916_n.jpg

  Orange Fish
 • http://www.pao-roiet.go.th/pic_news/1206_images_19_01_2016_09_48_1212584165_10203961231950423_796793530_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 19 ม.ค. 2559 09:46:40    อ่าน (000344)
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 เพื่อป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ระหว่างวันที่ 12,14,19,21 และ 22 มกราคม 2559
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองสาธารณสุข    
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)