:: หน้าแรก | :: บุคลากร            
     
 

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด25 ม.ค. 2017 14:15:57 อ่าน (000364)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
สงวนลิขสิทธิ์ © กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
E-MAIL : doph@pao-roiet.go.th
จัดทำโดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองคลัง)